شرکت تامین اندیش پارس

تاریخچه شرکت تامین اندیش پارس

 
شركت تامين انديش پارس (سهامي خاص) با اخذ مجوز از بانك مركزي در بهمن ماه سال  1384 به صورت شركت سهامي خاص و طي شماره 264089 مورخه 1384/11/02 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است . 
موضوع فعاليت شركت تامين انديش پارس ، طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از ارائه خدمات مشاوره اي مجاز به موسسات و اشخاص حقيقی و حقوقي ،‌ارائه خدمات مشاوره اي در كليه زمينه هاي اقتصادي، پذيرش نمايندگي موسسات مالي و اعتباري و بانكها و ساير ارجاعات مالي ،‌ سرمايه گذاري در سهام شركتها و انجام كليه معاملات بازرگاني و تجاري مجاز، مي باشد .
اين شركت در بدو تاسيس خود به دليل نبود شركت مشابه در كشور نمي توانست از تجربه سايرين استفاده نمايد .لذا مديران شركت بر اساس مطالعات میدانی ،‌شناخت محيط ، استفاده به موقع از فرصت ها و دوري از تهديدها سعي در ارتقا شركت نموده و آن را به بزرگترين شركت در صنعت احيا منابع تبديل نموده اند .