شرکت تامین اندیش پارس

اهداف استراتژیک شركت تامين انديش پارس

 
  ماموريت   ماموریت ما اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات و احیای منابع مالی از طریق  وصول مطالبات معوق است. مشتریان اصلی ما  بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و سايراشخاص حقوقي و حقیقی هستند .

شرکت ما به عنوان اولین ، کاراترین وموثر ترین احیا کننده منابع مالی در ایران ، با بهره گیری از سرمایه های انسانی متعهد و متخصص و ساختار تشکیلاتی منسجم ، روش های علمی و سامانه های مکانیزه جامع ، باعث آرامش خاطر صاحبان سرمایه و اعتبار دهندگان شده و با کاهش ریسک سرمایه گذاری ، موجب تداوم حرکت چرخ نقدینگی و شکوفایی اقتصادي کشور می شود .

ما همزمان با فعالیت در ایران ، با حضور در مجامع و انجمن های تخصصی بین المللی ، توسعه فعالیت هایمان را در خارج از ایران نیز مد نظر داریم.

قصد نهایی ما ، خلق ارزش های پایدار و متوازن با بهترین کیفیت ، کمترین هزینه ، حداقل زمان  و حتی المقدور بدون توسل به اقدامات حقوقی برای همه ذینفعان است .