شرکت تامین اندیش پارس

اهداف استراتژیک شركت تامين انديش پارس

     
  ارزشها   کارکنان
کارکنان ما مهم ترین عامل پایداری ، رشد و تعالی سازمان هستند. تعهد ، تخصص و تجارب علمی آنان سرمایه اصلی ما به شمار می رود. ما کارکنان خود را ارج می نهیم و با توانمند سازی مستمر، دستیابی به اهداف متوازن سازمان را ميسر می سازیم.
 
مشتریان
مشتریان دلیل اصلی توسعه پایدار ما هستند ؛ تلاش می کنیم تا با درک و پیش بینی الزامات ، نیازها و خواسته های حال وآینده آنان و مشارکت دادن آن ها در فعالیت هایمان ، با نوآوری و خلاقیت ، خدمات خود را سریع تر ، ارزان تر و با کیفیت مطلوب انجام داده و برایشان ارزش های پایدار ایجاد کنیم.
 
سیستم ها و فرایند ها
سیستم های جامع و فرایند های کارا و اثربخش مبتنی بر فناوری های نو ، ابزارهای اصلی ما برای تحقق راهبرد های سازمان هستند. با مدیریت خردمندانه سیستم ها و فرآیند ها و بهبود مستمر آن ها ، سطح بالایی از اعتماد و اطمینان را برای همه ذینفعان فراهم می کنیم.
 
شفافیت و پاسخگویی
شفافیت و پاسخگویی به عنوان پایه های اصلی موفقیت ما تلقی شده و همه کارکنان سازمان مسئولیت دارند با تامین اطلاعات دقیق ، صحیح و کافی به منظور حمایت از تصمیم گیری های موثر و بهنگام ، این دو ارزش را در کار روزانه خود مد نظر قرار داده و به فرهنگ مسلط سازمان مبدل سازند.
حفظ جايگاه برترین شرکت وصول مطالبات معوق بانک ها و موسسات مالی و اعتباری درايران و گسترش فعاليتهاي آن در عرصه ي بين المللي است .

ما چنان عمل خواهیم کرد که پرداخت كنندگان تسهيلات با مشورت ما ، سرمایه خود را به بازار کسب و کار ارایه کنند.

 نام ، شهرت ، هزینه ، سرعت و کیفیت خدمات ما ، باعث اطمینان و آرامش خاطر همه ذینفعان خواهد شد.