شرکت تامین اندیش پارس

مقالات

تأثیر افزایش معوقات بانکی بر شاخصهای اقتصاد مقاومتی

سيستم بانکي ايران به دليل وجود عوامل مؤثر برون‌‌‌‌زا، نبود انگيزه‌ي دروني و جبر فضاي اقتصادي به‌تنهايي قادر به حل اين مشکل نيست.

متن مقاله
 

نقش تسهیلات بانکی در چرخه حیات شرکتها

شرکتها همواره با محدوديت منابع مواجه بوده و هستند. يکي از مهمترين منابع موردنياز شرکتها منابع مالي است و به منظور تامين نيازهاي مالي شرکتها، بانک ها تسهيلاتي را درقالب عقود مختلف دراختيار آنان قرار مي دهند. اما نکته قابل ملاحظه اين است که انتخاب نوع تسهيلات و شرايط مربوط به آن گاهي براي مديران ابهاماتي را ايجاد مي کند.

متن مقاله
 

مقایسه مدل های اعتبارسنجی در بانک ها و شرکت های لیزینگ

در مدل هاي اعتبارسنجي مربوط به صنعت ليزينگ علاوه بر ريسک نکول، ريسک هاي مربوط به فروشنده کالا و ريسک فروش مجدد دارايي نيز بايد مدنظر قرار گيرد.

متن مقاله
 

دردسر بزرگ وام هاي کوچک

سي سال است که شرکت رافائل يوسا به تعدادي از فقيرترين مردم ليبي وام مي دهد. چندان معقول به نظر نمي رسد که دادن وام هاي کوچک به زنان براي ساختن سراميک يا به کشاورزان براي خريد گاو هاي شير ده را به عنوان يک کسب و کار تصور کنيم. اما واقعيت امر بر خلاف اين تصور است.

متن مقاله
 

مدير عامل شرکت تامين انديش پارس در گفت و گو با پارسيان:

پارسيان در بهره گيري از صنعت احياي منابع مالي پيشرو بانک ها و موسسات مالي و اعتباري کشور است.

متن مقاله
 

وصول مطالبات در کشور انگلستان:

در كشور انگلستان بنگاههاي وصول مطالبات توسط OFT (Office Of Fair Trading)دفتر تجارت منصفانه مجوز دهي و قانون گذاري مي شوند.

متن مقاله
 

وصول مطالبات در کشور آمريکا:

بر اساس آخرين آمار از فدرال رزور (بانك مركزي آمريكا) ميزان بدهيهاي وصول نشده مشتريان نسبت به سال 2009 ميزان يكنواختي را داشته است.كل مبلغ مطالبات معوقه در ماه July سال 2010 (توسط سايت zfacts.com) در كشور ايالات متحده مبلغي بالغ بر 5/13 تريليون دلار گزارش شده است. براساس آخرين سرشماري ميانگين سهم هر آمريكايي از اين بدهي مبلغ 43.350 دلار مي باشد.

متن مقاله
 

وصول مطالبات معوق

گزارشات مقامات رسمي كشور ايران مطالبات معوق بانكها به رقم 400 هزار ميليارد ريال رسيده است كه 110 هزار ميليارد ريال آن متعلق به بخش خصوص و 290 هزار ميليارد ريال ميزان معوقات بخش دولتي است.

متن مقاله
 

مزاياي نظام سنجش اعتبار

بهره مندي از تكنولوژي نوين اعتبارسنجي نقش مهمي در شناسايي مشتريان داراي اهليت استفاده از تسهيلات بانكي، افزايش سرعت و دقت در فرآيند ارزيابي درخواست تسهيلات و در نتيجه كاهش مطالبات معوق بانكها ايفا مي كند .

متن مقاله
 

معرفي نظام سنجش اعتبار

بانک ها براي شناخت و ارزيابي ريسک اعتباري مشتريان اقدام به استفاده از امکانات فراهم شده توسط سيستم جامع سنجش اعتبار مي نمايند، جهت بهره گيري از اطلاعات مورد نياز در راستاي شناخت و ارزيابي مناسب متقاضيان اعتبار و اتخاذ تصميمات مناسب و کاهش ريسک استفاده مي شود.

متن مقاله
 

وصول مطالبات معوق بانكها (بخش دوم)

يكي ديگر از موارد مربوط به مطالبات بحث تعهد خود اشخاص مي باشد چراكه ممكن است بسياري از متقاضيان از لحاظ مالي وضعيت مناسبي داشته باشند اما نسبت به پرداخت تسهيلات و مطالبات بانكها كوتاهي نموده و تعهد اخلاقي و كاري مناسبي در اين زمينه نداشته باشند .

متن مقاله
 

وصول مطالبات معوق بانكها (بخش اول)

امروزه بحث مطالبات بانكها يكي از اساسي ترين موضوعات مطرح شده در همه جلسات،كميته ها، سخنراني‌ها و كنفرانس هاي مديران و روساي شعب و بانكها مي باشد و بدون شك اولين موضوع بعد از منابع و مصارف بانكها موضوع مطالبات و امور حقوقي آن مي باشد .

متن مقاله