شرکت تامین اندیش پارس

وصول مطالبات در کشور آمريکا:

تاریخ : سه شنبه 9 آذر 1389

راي شروع به بررسي چند نمونه از اين شركتها در كشور ايالات متحده مي پردازيم.
در ابتدا و براي آگاهي بيشتر به اطلاعات بدهي و مطالعات معوق در اين كشور مي پردازيم.
بر اساس آخرين آمار از فدرال رزور (بانك مركزي آمريكا) ميزان بدهيهاي وصول نشده مشتريان نسبت به سال 2009 ميزان يكنواختي را داشته است.كل مبلغ مطالبات معوقه در ماه July سال 2010 (توسط سايت zfacts.com) در كشور ايالات متحده مبلغي بالغ بر 5/13 تريليون دلار گزارش شده است. براساس آخرين سرشماري ميانگين سهم هر آمريكايي از اين بدهي مبلغ 43.350 دلار مي باشد.

از بين رفتن اعتبار مشتريان:
36 درصد از بدهي مشتريان مربوط به بدهي آنها بابت كارتهاي اعتباري مي باشد64 درصد ديگر از اين مطالبات معوق مربوط به وام هايي مي باشند كه چرخه طبيعي بازپرداخت را طي نمي كنند.
اين وامها شامل وام اتومبيل، وام دانشجوئي، وام خريد قايق و كشتي، يدك كش و در برخي موارد وام براي تعطيلات مي باشد.
اين آمار نشان مي دهد كه خريداران براي خريد اتومبيل هاي نو وامهايي تاسقف 91 درصد ارزش اتومبيل دريافت مي كنند.اين به اين معناست كه خريداران تنها 9 درصد از ارزش اتومبيل را در هنگام خريد پرداخت مي كنند.

Household debt service ratio :
بانك مركزي ايالات متحده رقم جديد DSR كه در فارسي به صورت " نسبت بدهي خانواده به ميزان درآمد " ترجمه مي شود را نيز اخيراً گزارش كرده است. اين نسبت ميزان دقيق تمام پرداختي هاي يك خانوار يا به عبارت ديگر تمام بدهكاريهاي يك خانواده در طول يك ماه نسبت به درآمد خالص خانواده در همان ماه را اندازه گيري مي كند. درحال حاضر آمار حكايت از عدد 1/13درصد براي اين نسبت دارد. اين رقم به اين معناست كه مصرف كنندگان تقريباً 13درصد از مقدار درآمدشان را براي تسويه حساب كردن بدهي هايشان شامل وام اتومبيل و ديگر وام ها پرداخت  ميكنند.

نسبت تعهدات مالي (Financial obligation ratio):
اين نسبت اندازه گيري از تعهدات مالي ماشين و خانه، يك اندازه گيري كلي بهتري است از مقدار درآمدي كه صرف تسويه حساب تمام تعهدات مالي اجباري فرد مي شوند.
اين نسبت درماه نوامبر سال 2009  16/95 درصد براي صاحبان و 24/96 درصد براي مستاجران گزارش شده بود. ميانگين ملي اين نسبت 50.18 درصد مي باشد.
با مشاهده اين اطلاعات در مي يابيم كه در جامعه مدرن مصرفي مانند ايالات متحده هر خانواده به طور متوسط 16 درصد از درآمد خالص شان بعد از كسر ماليات را فقط براي تسويه حساب بديهايشان مي پردازند.
اطلاعات جمع آوري شده توسط اداره آمارآمريكا نشان مي دهد كه مردم ايالات متحده رقم 866 بيليون دلار بابت بديهاي كارتهاي اعتباريشان مقروض بانكها و موسسات اعتباري مي باشند و انتظار رشد اين رقم تا 1.177 بيليون دلارتا انتهاي سال 2010 ميلادي مي رود.
قوانين شركتهاي وصول مطالبات در ايالات متحده امريكا:
FTC اتحاديه تجارت فدرال (Federal Trade Commission) :
 اين اتحاديه مقررات ابتدايي براي بنگاههاي وصول مطالبات را در هر ايالت وضع مي كند ويكي از مهم ترين اين قوانين، قانون حمايت از مصرف كنندگان است.
عملكرد اين سازمان را تاحدي مي توان با سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان در ايران مقايسه كرد.
در رابطه با حمايت از مصرف كنندگان شركتهاي وصول مطالبات كه همان بدهكاران مي باشد اين اتحاديه همواره مي كوشد تا مقرراتي را وضع نمايد تا بدهكاران را از خطرهاي احتمالي و تهديدات غيرقانوني برخي از اين شركتها حمايت كند.
در ايالات متحده به دليل متفاوت بودن قوانين در ايالتهاي مختلف، هر ايالت قوانين ومقرارت خاص خود را در رابطه با شركتهاي وصول مطالب دارا مي باشد كه تمام بنگاههاي وصول مستقر در آن ايالت ملزم به عمل و وفادار ماندن به آن قوانين مي باشند.
روشهاي عادلانه ي وصول مطالبات (Fair Debt Collection Practice-Act) FDCPA :
اولين قانون دولتي است كه به شيوه برخورد و راه و روشهاي شركتهاي وصول مطالبات در آمريكا مي پردازد. اين قانون امكان و اجازه طرح دعوي توسط افراد و بدهكاران ناراضي بر عليه شركتهاي وصول كه عليه اين قانون عمل مي كنند را مي دهد.به عبارت ديگر اين قانون ناظر اجرا شدن روشهاي عادلانه در شركتهاي وصول مطالبات مي باشد.
بخشي از اين قانون به شرح زير ميباشد:

روشهاي ممنوع شده:
- تمام تماس ها بايد بين ساعات 8 صبح تا 9 شب به وقت محلي انجام گيرد.
- متوقف كردن تمام فشارها بر مشتري مبني بردرخواست مشتري براي فراهم شدن راهکارهاي قانوني.
- تماس برقرار نكردن و مكاتبه نكردن با افراد در محل كارشان.
- تماس برقرار نكردن با وكيل بدهكار.
- تماس برقرار نكردن با افراد بعد از اعتبارسنجي دارايي آنها.
- دروغ نگفتن و فريب ندادن مشتري (خود را جاي ديگران جا نزدن و نترساندن مشتري)
- منتشر نكردن نام و آدرس بدهكار.
- عدم درخواست مقادير غيرموجه از بدهكار.
- دستگيري و تهديد غيرقانوني مشتري.
- عدم استفاده از ادبيات توهين آميز و بي حرمتي نكردن به بدهكار در طول مكالمات.
- مكالمه نكردن با افراد غيراز صاحب بدهي.
- عدم گزارش صحيح از اعتبار مشتريان.
- عدم معرفي خود و شركت درهرتماس.
- عدم معرفي اسم و آدرس اعتباردهنده در هر تماس تلفني.
- آگاه نساختن بدهكار از حق قانوني شان درپرداخت بدهي.
- عدم تحويل احضاريه بغير از محل زندگي فرد.

: (International Association of Credit and Collection Professionals) مجموعه حرفه اي اعتبار و وصول
اين انجمن بزرگترين مجموعه تجاري شامل سازمانهاي وصول مطالبات، اعتباردهندگان، خريداران بدهي، وكلاي وصولگر و موسسات خدمات وصول مي باشد.
اين انجمن در سال 1939 ميلادي در ايالات متحده با نام "انجمن وصول كنندگان امريكا" (American Collection Association)تأسيس شد و بعدها به نام فعلي تغيير يافت.
اين مجموعه توانسته بيش از 5.000 عضو از سراسر دنيا را دور هم گرد آورد كه نقطه مشترك تمام اين موسسات، وصول مطالبات معوق مي باشد. رسيدن به اين مهم، سبب شده است كه عضويت در اين انجمن به ملاكي مهم درارزيابي شركت هاي وصول مطالبات تبديل شود.
عضويت در اين انجمن نيازمند رفتار بر اساس دستور العمل هاي مصوب اين مجموعه مي باشد.
بطور كلي اهداف اين مجموعه رسيدگي و حل اختلافات بين بدهكاران و موسسات وصول مطالبات مي باشد.
بيش از 3.200 شركت وصول مطالبات از 55 كشور دنيا در اين انجمن عضو مي باشند.
باستناد سايت رسمي بانك مركزي آمريكا حدود 350 شركت تجاري بزرگ وصول مطالبات در ايالات متحده وجود دارد.
حال براي آشنايي بيشتر ساختار با اين سازمان در اين كشور به بررسي يكي ازبزرگترين اين شركتها مي پردازيم.

STA INTERNATIONAL :
شركت بين المللي STA يكي از كمپاني هاي پيشرو در عرصة مديريت اعتبار،اعتبارسنجي و وصول مطالبات مي باشد كه در سال 1955 ميلادي درنيويورك پايه گذاري شد و در سال 2005 جشن 50 سالگي در عرصة خدمت به صنعت «اعتبارات» را برگزاركرد.
دفترمركزي اين شركت در نيويورك واقع شده است. همچنين اين شركت داراي دفاتري در آتلانتا ، شيكاگو و لس آنجلس مي باشد.
STA  فراهم كنندة خدمات اعتبارسنجي در سطح بين المللي مي باشد كه سازمان هاي آمريكايي را قادر مي سازد قبل از اقدام به اعطاء كردن اعتبارات مالي، تصميم صحيح اتخاذ كنند. همچنين اين شركت يكي از متخصص ترين و بزرگترين شركتها در زمينه وصول مطالبات مي باشد.
همچنين اين شرکت در سطح بين المللي داراي دفاتري در كشورهاي چين ، مكزيك وانگلستان مي باشد.
STA داراي نشان اعتبار از انجمن بنگاههاي تجاري وصول مطالبات ( Association collection Agency Commercial ) و ليگ قانون تجاري آمريكا  (Commercial league of America ) مي باشد.
STA توسط حكومت فدرال آمريكا منسوب گرديده و همچنين به عنوان يك ارائه كننده خدمات وصول مطالبات موفق به اخذ مدرك اعتبار از، "ادارة خدمات عمومي" آمريكا شده است.