شرکت تامین اندیش پارس

وصول مطالبات در کشور انگلستان:

تاریخ : دوشنبه 22 آذر 1389

در كشور انگلستان بنگاههاي وصول مطالبات توسط  (OFT (Office Of Fair Trading دفتر تجارت منصفانه مجوز دهي و قانون گذاري مي شوند.
اين دفتر تمام قوانين و رهنمودهاي لازم براي كاركرد بنگاههاي وصول مطالبات را تهيه مي نمايد. همچنين اين گروه وظيفه فهرست كردن تمام راههاي غيرقانوني كه در وصول مطالبات ممكن است مورد استفاده قرار گيرد را برعهده دارد.
اين قوانين داراي اعتبار قانوني نمي باشند ،  ولي بيانگر و تفسير كنندهْ حيطه هاي مختلف يك قانون قابل اجرا در اين زمينه مي باشد. پيروي از اين قوانين مشخص كنندهْ شايستگي براي دريافت گواهي نامه از دفتر تجارت منصفانه مي باشد.
در ادامه بخشي از اقدامات غير قانوني ارائه مي گردد:
- نمايش غلط و بزرگ جلوه دادن از قدرت برخورد با بدهكاران.
- تهديد غير واقعي كردن به اقدام قانوني.
- اذيت و آزار كردن بدهكار (به ستوه درآوردن).
- تقاضاي مبلغ بيش از اندازه و اضافي.
- سوء استفاده از نام اشخاص حقيقي و حقوقي و خود را جاي آنها معرفي كردن.
- و مهمتر از همه ترساندن اعتبارگيرنده از اينكه پرونده هاي وي به دادگاه ارسال شده است، درحاليكه اين اتفاق نيافتاده باشد.
نكته قابل توجه در بنگاههاي وصول مطالبات در انگلستان اين است كه نبايد آنها را با "Bailiffs" ضابطان قضائي كه از طرف دادگاه منصوب شده اند اشتباه گرفته شوند.
ضابطان قضائي(bailiff) : اين ماموران ضابطان دستگاه قضائي و دادگاه مي باشند. اين ماموران داراي سطحي از اختيارات مي باشند كه در راستاي اجراي حكم دادگاه از آن استفاده مي كنند.

ضابطان معتبر:
اين دسته از ضابطان كه در كشور انگلستان مورد استفاده قرار مي گيرند گروهي مي باشند كه توسط شركتهاي خصوصي استخدام مي شوند و داراي گواهينامه معتبر و اعتبارنامه از دادگاههاي قضائي مي باشند. وظيفه اصلي اين افراد جمع آوري و وصول مطالبات معوق و مالياتهاي افراد مي باشد.
اين گواهي نامه است كه فقط و فقط به افراد داراي آن اين اجازه را مي دهد كه اين اقدامات را انجام دهند.

بنگاههاي وصول مطالبات و بايليفها (bailiffs) :
هنگاميكه اعتباردهنده بر عليه (بدهكار) در دادگاه شكايت مي كند و قاضي حكم به پرداخت بدهي توسط بدهكاررا صادر مي نمايد، اگر بدهكار اقدام به پرداخت بدهي نكند در اين هنگام اعتباردهنده دوباره به دادگاه مراجعه مي نمايد و از دادگاه تقاضاي«حكم لازم الاجراء» مي كند. در اين مرحله قاضي اجراي حكم را به ضابطان قضايي(bailiff)  واگذار ميكند.

 


حال با توجه به بررسي روند مراحل وصول مطالبات در كشور انگلستان به بررسي نمونه اي از اين شركتها مي پردازيم.

شركت وصول مطالبات   CCI Legal:
CCI Legal مخفف لغت” “complete solution legal  به معني «تمام راههاي قانوني» مي باشد.
اين شركت با سابقه بيست سال سابقه درخدمات وصول مطالبات يكي از پيشتازان اين عرصه در كشور انگلستان و حتي در سطح بين المللي مي باشد. اين شركت با فعاليت درتمام بخش ها و با بهره گيري از تمام روشها و تكنيكها در وصول مطالبات، تلاش فراواني براي وصول بيشترين حجم بدهي با قانوني ترين راه حل هاي ممكن در زمينه بدهي هاي شخصي افراد و بدهيهاي تجاري مي كند.
وصول گران اين شركت افراد با مهارت بالا، آموزش ديده در اين زمينه و بسيار با تكنيك در زمينه وصول مي باشند. ديد و شعار اين شركت اين جمله است:
« اگر بدهي قابليت وصول را داشته باشد ما آن را وصول خواهيم كرد. »
وصول مطالبات در سطح بين المللي :
اين شركت از شركتهاي پيشرو در عرصة وصول مطالبات در سطح بين المللي مي باشد.
به عنوان يكي از اعضاي گروه 8 كشور صنعتي اين شركت داراي دفاتر وصول مطالبه در پيش از 80 كشور دنيا مي باشد.
تأثير پذيري و شناخت از فرهنگ و زبان ديگر ملل و كشور ها امكان پيگيري، وصول و حتي دعوي قضائي را در ديگر كشورها به اين شركت مي دهد.
وصول اعتبارات بازرگاني و تجاري :
از سرويس هاي شركت CCI جمع آوري و وصول مطالبات بازرگاني و تجاري معوق براي بيش از 20 سال مي باشد. مشتريهاي اين شركت از كمپانيهاي غول پيكر بين المللي با حجم مبادلات بسيار بالا تا شركتهاي كوچك و تاجران ميباشند.
اين مشتريها از هراندازه و نوعي كه هستند دريك چيز داراي اشتراك مي باشند و آن نقطه اشتراك ميل اين شركتها براي وصول مطالبات معوقه شان است.
همه اين مشتريها براي رسيدن به اين نقطه اشتراك به CCI تكيه كرده اند.
بديهي هاي معوق تجهيزات پزشكي :
يكي از تخصص هاي ويژه اين شركت توجه و اهميت خاص به مطالبات معوق در زمينه وام ها و تجهيزات پزشكي مي باشد. CCI  طرف قرارداد با بسياري از بيمارستانها در انگلستان مي باشد.
خط مشي شركت:
وصول مطالبات در انگليس و خدمات تعقيب و پيگيري بدهي به اين صورت مي باشد كه شركت در ازاي وصول بدهي، مبلغ قرارداد با اعتباردهنده را دريافت مي كند. در غير اين صورت ماداميكه اين شركت وصولي نداشته باشد، نمي تواند حق الزحمه اي دريافت كند.
تجربه گسترده اين شركت و وجود دفاتر بين المللي در كشورهاي مختلف دنيا سبب شده است تا اين شركت به عنوان يكي از مهمترين و موفقترين شركتهاي وصول مطالبات در كشور انگليس شناخته شود.

كيفيت هاي استاندارد :
اين شركت موفق به اخذ گواهينامه توسط انجمن هاي CSA ، 9001 UKAS  ISO و ACA شده كه در زير به اختصار آنها را معرفي خواهيم كرد.
انجمن سرويسهاي اعتباري(Credit service Association)  :
انجمن حدود 100 سال پيش به منظور قاعده مند كردن فعاليت موسسات خدمات اعتباري تأسيس گرديد. تمام اعضاي اين انجمن موظف به عملکرد طبق آئين نامة اين انجمن مي باشند.
عمل به آئين نامة انجمن به منزلة محكي براي اعطاي مجوز باقي ماندن عضويت شان دراين انجمن مي باشد.
عضويت در اين انجمن، شركت را از لحاظ استانداردهاي پذيرفته شده و رفتار حرفه اي گارانتي مي كند.

United kingdom Accreditation service) UKAS ISO 9001) مجوز رسمي خدمات كشور انگليس               
اين مجوز توسط سازمان "تجارت و صنعت " انگليس در سطح بين المللي و به منظور تنظيم يك سري از استانداردهاي خاص در خدمت رساني به مشتريان به شركتهاي خدماتي ارائه مي شود.
"راه حل هاي جهاني اعتبار"      GCS( Global credit solution)
GCS بزرگترين شبكه جهاني مي باشد كه در آن بنگاههاي وصول مطالبات دورهم جمع شده اند. اين گروه بيش از 3000 عضو در 80 كشور دنيا از سرتاسر دنيا دارد. شركت  Legal  CCI شريك اين شركت در بريتانيا مي باشد.

روند وصول مطالبات در انگلستان :
به طور كلي و با مطالعات انجام شده روي شركت هاي وصول مطالبات و سيستم مطالبات معوق در بريتانيا به اين نكته پي مي بريم كه هنگامي كه هر اعتبار دهنده با مطالبات معوق روبرو مي شود ، همواره 3 مرحله به عنوان راه حل براي وصول مطالبات معوقش وجود دارد:
1- انتخاب كردن يك شركت وصول مطالبات و مراجعه به آن
2- مراجعه به دادگاه و اقامه ي دعوي عليه بدهكار
3- مراجعه به ضابطين قضايي(bailiff) همان اشخاصي كه معمولاً با گرفتن كميسيون كار مي كند.
بر اساس تجربه ، اكثر بدهي ها توسط اقدامات اوليه كه همان تماس هاي تلفني و نامه هاي درخواست بدهي كه بوسيله شركت هاي وصول مطالبات براي بدهكاران فرستاده مي شود، وصول مي شود . مگر اينكه يكي از موارد زير اتفاق بيفتد :
بدهكاران معمولاً منتظر مي مانند تا ببينند اقدام جدي و قدم بعدي اعتباردهنده در وصول بدهي چه مي باشد.
به محض اينكه اعتباردهنده ، يك شركت وصول مطالبات را جهت وصول استخدام مي كند، بدهكار متوجه مي شود كه اعتباردهنده نسبت به وصول بدهي خود جدي مي باشد و بدهكاران بايد اقدام جدي در جهت پرداخت بدهي خود انجام دهند.
اهرم ها براي وصول مطالبات بسته به افراد بدهكار مختلف با هم تفاوت مي كنند و هر بدهكار نيازمند نوع برخورد خاصي مي باشد. اما روش رايج براي تمام بدهكاران، تماس تلفني و مكاتبات است.
اگر مشكل بدهي با به كارگرفتن اين اقدامات حل نشود و يا اينكه هيچ پاسخي از سوي بدهكار دريافت نشود ، نوبت به اقدام بعدي از سوي اعتباردهنده يعني مرحله "اقدمات قانوني" مي باشد.