شرکت تامین اندیش پارس

کسب جایزه تقدیرنامه سه ستاره از دهمین همایش جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی(EFQM) توسط شرکت تامین اندیش پارس

تاریخ خبر : شنبه 12 اسفند 1391

شرکت تامین اندیش پارس در دهمین دوره جـــایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی حضور یافت . ارزیابان جایزه تعالی سازمانی طی دو روز از کلیه فرایندهای شرکت بازدید و از معیارهای 9 گانه تعالی سازمانی ارزیابی بعمل آوردند . نتایج تلاش تیم های تعالی سازمانی شرکت تامین اندیش پارس موجب شد بعنوان بانی و پیشتاز صنعت احیای منابع مالی از طریق وصول مطالبات معوق ، مورد توجه ارزیابان قرار گرفته و با توجه به نتایج کلیدی عملکردی ، نهایتاً شرکت موفق به کسب جایزه تقدیرنامه سه ستاره شد .

در دهمین همایش تعالی سازمانی که در هفتم اسفندماه در سالن همایش های صدا و سیما برگزار گردید ، لوح تقدیر سه ستاره و تندیس یادبود جایزه ، به نماینده شرکت تامین اندیش پارس، به آقای ناصری مجد، معاون طرح و برنامه اهدا شد .