شرکت تامین اندیش پارس

معارفه ی معاون مالی و اقتصادی شرکت تامین اندیش پارس

تاریخ خبر : پنجشنبه 18 شهريور 1395


در جلسه شورای مدیران شرکت تامین اندیش پارس، طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت، آقای محسن فدوی به سمت معاون مالی و اقتصادی منصوب گردید.
محسن فدوی دانش آموخته رشته اقتصاد مالی در مقطع دفاع از پایان نامه دکتری می باشد.
به گزارش روابط عمومي شرکت تامین اندیش پارس، معاون جدید مالی و اقتصادی اين شرکت در کارنامه ی خود، سوابق مدیریت و اجرائی درخشانی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•    رئیس شعبه بانک ملت
•    رئیس حوزه بانک ملت
•    سرپرست مدیر استان لرستان بانک ملت
•    مدیر کل شعب منطقه 3 تهران
•    عضو هیات مدیره و معاون مدیر عامل بانک ملت در امور منابع انسانی و نظارت

•    عضو موظف هیات مدیره شرکت بازرگانی بهساز
•    رئیس هیات مدیره صرافی بانک ملت
•    رئیس هیات مدیره لیزینگ بانک ملت
•    رئیس هیات مدیره شرکت جهان بهساز مفرح
•    عضو هیات مدیره ناظر بر اداره کل حقوقی بانک ملت
•    عضو هیات مدیره ناظر بر اداره کل بازرسی و نظارت بانک ملت
•    عضو هیات مدیره ناظر بر اداره کل آموزش بانک ملت
•    عضو هیات مدیره ناظر بر اداره کل منابع انسانی بانک ملت
•    عضو هیات مدیره ناظر بر اداره کل رفاه و پرداخت های داخل بانک ملت
•    عضو هیات مدیره و ناظر بر 24 استان کشور در بانک ملت