شرکت تامین اندیش پارس

برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت

تاریخ خبر : چهارشنبه 7 اسفند 1398

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت تأمین اندیش پارس با حضور سهامداران، مدیران ارشد گروه مالی و بانک پارسیان برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تامین اندیش پارس در مورخ    3 اسفندماه 1398 با حضور سهامداران، اعضاء هیئت مدیره شرکت و مدیران ارشد گروه مالی و نماینده بانک پارسیان در محل شرکت تامین اندیش پارس برگزار شد.

جلسه با حضور تمامی سهامداران و تشکیل هیئت رئیسه مجمع رسمیت و وارد دستور کار شد.

دکتر روحی معاون سرمایه گذاری و عضو هیئت مدیره گروه مالی پارسیان با نظر سهامداران حاضر به عنوان رییس جلسه مجمع عمومی انتخاب شد.

سپس گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی رایمند و همکاران قرائت شد.

در ادامه گزارش عملکرد و فعالیت شرکت تامین اندیش پارس توسط آقای باقریان مدیرعامل شرکت تامین اندیش پارس ارائه گردید. نکته قابل توحه در کارکرد امسال شرکت ضمن ملاحظه شرایط اقتصادی کشور، رشد 69درصدی وصول در پرونده های کلان با رقم بیش از 10میلیارد ریال بود که مورد توجه جمع نیز قرار گرفت.  درخصوص برنامه های آتی و هدف گذاری شرکت در سال آینده نیز اشاره و مورد تحلیل قرار گرفت.

آقای رمضانی رئیس هیئت مدیره گروه مالی پارسیان نیز در ادامه مطابق دستور جلسه نکاتی مورد توجه و مطرح کردند که با اخذ نظر سایرین مورد تصمیم و تصویب قرار گرفت.

در پایان دکتر روحی ضمن تشکر از کلیه سهامداران از بابت حضور و همراهی خود با گروه مالی و شرکت تامین اندیش پارس برای تحقق اهداف و ماموریت های از پیش تعیین شده در یک مسیر غایی خانواده بانک پارسیان، عملکرد امسال شرکت تامین اندیش پارس را نیز مثبت برشمردند و حرکت روبه رشد شرکت را تحسین و از کلیه اعضاء هیئت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت تامین اندیش پارس تشکر کردند.

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.