شرکت تامین اندیش پارس

برگزاری دوره آموزشی آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

تاریخ خبر : يکشنبه 23 شهريور 1399

 

دوره آموزشی آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی با حضور استاد دکتر محمود متفکریان برای همکاران حقوقی شرکت تامین اندیش پارس برگزار شد.

در این دوره آموزشی همکاران حوزه های حقوقی و استان های شرکت در دو گروه دوره ای 6 ساعته مقرر است که مروری بر آئین نامه های اجرای مفاد اسناد رسمی، تغییرات و چالش های پیش روی آن داشته باشند.

در ابتدای این جلسه که آقایان حیدری معاون امور حقوقی و باریکانی مدیر سرمایه های انسانی شرکت نیز حضور داشتند حیدری معاون امور حقوقی شرکت در افتتاحیه جلسه از فلسفه برگزاری دوره و تلاش و همت دوستان و همکاران شرکت از فرصت موجود در جهت تکمیل اطلاعات دراختیار و حل و فصل چالش های مرتبط کار گفتند.

شایان ذکر است باعنایت به ضرورت برگزاری این دوره در این مقطع زمانی، تمامی پروتکل های بهداشتی به همراه فاصله اجتماعی به تلاش و نظارت مدیریت سرمایه های انسانی شرکت رعایت می شود.