شرکت تامین اندیش پارس

"اهدای خون؛ اهدای زندگی" توسط مدیران و همکاران شرکت تأمین اندیش پارس

تاریخ خبر : دوشنبه 6 بهمن 1399

در آستانه سالروز تاسیس شرکت تامین اندیش پارس، مدیرعامل و جمعی از معاونین، مدیران و همکاران شرکت با حضور دسته جمعی در پایگاه انتقال خون استان تهران نسبت به اهدای خون اقدام نمودند.

این اقدام نوع دوستانه که در راستای انجام مسئولیت اجتماعی شرکت برای همراهی با مردم در ترویج فرهنگ اهدای خون اهدای زندگی طی فراخوانی  که توسط روابط عمومی شرکت صورت گرفت، بخوبی مورد استقبال مدیران و همکاران واقع شد و به همین خاطر با هماهنگی و همکاری خوب مدیریت و روابط عمومی سازمان انتقال خون تهران در دو روز متوالی سه شنبه و چهارشنبه 30دی و اول بهمن ماه در محل پایگاه مربوط انجام شد.