شرکت تامین اندیش پارس

برندگان قرعه‌کشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه

برندگان قرعه‌کشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز ريالي صندوق قرض الحسنه بانک پارسيان مشخص شدند

آيين قرعه‌کشي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‎انداز ريالي صندوق قرض‌الحسنه بانک پارسيان (عملکرد سال 1397-1396) روز شنبه مورخ 28 مهرماه سال جاري برگزار و برندگان نيکوکار اين قرعه کشي مشخص شدند. به گزارش روابط عمومي بانک پارسيان؛ در اين دوره از قرعه کشي که اﻋﻀﺎي هيات ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از نمايندگان دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي، دکتر شمس عالم، عضو هيات مديره بانک پارسيان و همچنين نايب رييس هيئت مديره و مديرعامل صندوق قرض الحسنه پارسيان حضور داشتند؛ به پاس قدرداني از نيت خير سپرده گذاران قرض الحسنه، بيش از51 ميليارد ريال جايزه به برندگان تعلق گرفت. 17کمک هزينه خريد واحد مسکوني يک ميليارد ريالي، 27 کمک هزينه خريد خودرو داخلي300.000.000 ريالي، 37 کمک هزينه خريد لوازم خانگي توليد داخلي 150.000.000 ريالي، 47 کمک هزينه سفر به عتبات عاليات 50.000.000 ريالي، 57 کمک هزينه خريدصنايع دستي 20.000.000 ريالي، 67 برنده 5 ميليون ريالي و34671 برنده پانصد هزارريالي از جوايز اين دوره قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانک پارسيان بود. اسامي برندگان جوايز قرعه کشي حساب‌هاي صندوق قرض‌الحسنه پس‌انداز پس از تاييد هيات نظارت و انجام کنترل هاي لازم بر روي سايت‌هاي اينترنتي بانک پارسيان به نشاني اينترنتي www.parsian-bank.ir و صندوق قرض الحسنه بانک پارسيان به نشاني www.sandogh.parsian-bank.ir قرارخواهدگرفت . شايان ذکر است؛ صندوق قرض الحسنه بانک پارسيان افتخار دارد که در راستاي ايفاي نقش مسئوليت اجتماعي خود با اهتمام ويژه به ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ و با اتکا به منابع سپرده گذاران خير و نيک انديش از ابتداي تاسيس تاکنون بيش از 6 هزار 700 ميليارد ريال تسهيلات در بخش هاي ازدواج، درمان، مسکن و اشتغال به 79 هزار نفر پرداخت کرده است.